Connect with us
banner ad

Administratie

ANUNŢ Primăria comunei Dîngeni organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii publice vacante

Published

on

primaria dingeni

ANUNT. Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare si ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată si completată de H.G. 1173/2008.

PRIMARIA COMUNEI DINGENI organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante :

  • Poliţist local -inspector,clasa I,grad profesional asistent
  • Poliţist local -referent,clasa III , grad profesional asistent
  • Poliţist local -referent,clasa III , grad profesional asistent

Concursul se va  organiza  la sediul Primariei comunei Dingeni  , judetul Botosani  , in data de  27.10.2015 ora 10,00-proba scrisa  si in data de 29.10.2015 ora 10 – interviul .

Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conţină în mod obligatoriu  documentele prevazute  la art.49  din HG nr.611/2008  modificata si completata .

Dosarele  de înscriere la concurs  se vor depune la sediul Primariei comunei Dîngeni   judeţul Botosani  , in termen de 20 de zile  de la data publicarii  anunţului privind  organizarea concursului in Monitorul oficial  .

Selecţia de dosare  se va face in termen de 5 zile   de la data expirarii  termenului de depunere a dosarelor .

Condiţiile de participare la concurs  , aprobate prin dispoziţia primarului  comunei Dîngeni  şi bibliografia stabilită  se afisează la sediul Primăriei comunei Dîngeni  , judeţul Botoşani .

Conditii generale :

-candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile prevazute  de art.54  din Legea nr.188/1999  privind Statutul functionarilor publici  cu completarile si modificarile ulterioare .

Conditii specifice pentru functiile publice vacante de Poliţist local :

-consilier,clasa I ,grad profesional asistent , sunt urmatoarele :

-studii universitare de licenta  absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare  de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta

-cunostinte operare calculator –nivel mediu

-1 an  vechime in specialitatea studiilor

Condiţii specifice pentru funcţiile  publice vacante de Poliţist local – referent  clasa III ,grad profesional asistent  :

-studii liceale , respectiv studii medii liceale ,finalizate cu diploma de bacalaureat

-cunostinţe operare calculator –nivel mediu

-6 luni  vechime în specialitatea studiilor

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul  Primariei Comunei Dingeni  la nr. de telefon: 0231571085 .

PRIMAR, ROTUNDU CATALIN GHEORGHE

Distribuie pe:
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

© 2020 Botosani Online. Toate drepturile rezervate. ( VILHEM )