Connect with us

Administratie

ANUNŢ Primăria comunei Dîngeni organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii publice vacante

Published

on

primaria dingeni

ANUNT. Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare si ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată si completată de H.G. 1173/2008.

PRIMARIA COMUNEI DINGENI organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante :

  • Poliţist local -inspector,clasa I,grad profesional asistent
  • Poliţist local -referent,clasa III , grad profesional asistent
  • Poliţist local -referent,clasa III , grad profesional asistent

Concursul se va  organiza  la sediul Primariei comunei Dingeni  , judetul Botosani  , in data de  27.10.2015 ora 10,00-proba scrisa  si in data de 29.10.2015 ora 10 – interviul .

Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conţină în mod obligatoriu  documentele prevazute  la art.49  din HG nr.611/2008  modificata si completata .

Dosarele  de înscriere la concurs  se vor depune la sediul Primariei comunei Dîngeni   judeţul Botosani  , in termen de 20 de zile  de la data publicarii  anunţului privind  organizarea concursului in Monitorul oficial  .

Selecţia de dosare  se va face in termen de 5 zile   de la data expirarii  termenului de depunere a dosarelor .

Condiţiile de participare la concurs  , aprobate prin dispoziţia primarului  comunei Dîngeni  şi bibliografia stabilită  se afisează la sediul Primăriei comunei Dîngeni  , judeţul Botoşani .

Conditii generale :

-candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile prevazute  de art.54  din Legea nr.188/1999  privind Statutul functionarilor publici  cu completarile si modificarile ulterioare .

Conditii specifice pentru functiile publice vacante de Poliţist local :

-consilier,clasa I ,grad profesional asistent , sunt urmatoarele :

-studii universitare de licenta  absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare  de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta

-cunostinte operare calculator –nivel mediu

-1 an  vechime in specialitatea studiilor

Condiţii specifice pentru funcţiile  publice vacante de Poliţist local – referent  clasa III ,grad profesional asistent  :

-studii liceale , respectiv studii medii liceale ,finalizate cu diploma de bacalaureat

-cunostinţe operare calculator –nivel mediu

-6 luni  vechime în specialitatea studiilor

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul  Primariei Comunei Dingeni  la nr. de telefon: 0231571085 .

PRIMAR, ROTUNDU CATALIN GHEORGHE

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad