Connect with us

Administratie

ANUNŢ Primăria comunei Dîngeni organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de poliţist local

Published

on

politia locala1

ANUNT – Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare si ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată si completată de H.G. 1173/2008.

PRIMARIA COMUNEI DINGENI
organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante :
Poliţist local -inspector,clasa I,grad profesional asistent
Poliţist local -referent,clasa III , grad profesional asistent
Poliţist local -referent,clasa III , grad profesional asistent
Concursul se va organiza la sediul Primariei comunei Dingeni , judetul Botosani , in data de 27.10.2015 ora 10,00-proba scrisa si in data de 29.10.2015 ora 10 – interviul .
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008 modificata si completata .
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Dîngeni judeţul Botosani , in termen de 20 de zile de la data publicarii anunţului privind organizarea concursului in Monitorul oficial .
Selecţia de dosare se va face in termen de 5 zile de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor .
Condiţiile de participare la concurs , aprobate prin dispoziţia primarului comunei Dîngeni şi bibliografia stabilită se afisează la sediul Primăriei comunei Dîngeni , judeţul Botoşani .
Conditii generale :
-candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu completarile si modificarile ulterioare .
Conditii specifice pentru functiile publice vacante de Poliţist local :
-consilier,clasa I ,grad profesional asistent , sunt urmatoarele :
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
-cunostinte operare calculator –nivel mediu
-1 an vechime in specialitatea studiilor
Condiţii specifice pentru funcţiile publice vacante de Poliţist local – referent clasa III ,grad profesional asistent :
-studii liceale , respectiv studii medii liceale ,finalizate cu diploma de bacalaureat
-cunostinţe operare calculator –nivel mediu
-6 luni vechime în specialitatea studiilor
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Dingeni la nr. de telefon: 0231571085 .
PRIMAR, ROTUNDU CATALIN GHEORGHE

Distribuie pe:
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad