Connect with us

Administratie

Consilier local cercetat de ANI pentru conflict de interese

Published

on

ani

Potrivit Agenţiei Naţional de Integritate, Mitică Vieriu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă. Acesta a participat la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Știubieni, în baza cărora a fost încheiat și, respectiv, prelungit Contractul de concesiune între Primăria Comunei Știubieni șiCooperativa Agricolă ”Malurile Bașeului”, în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține funcția de administrator și calitatea de membru cooperator fondator, cu o cotă de participare la beneficii de 11,111%.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local” și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […] ”.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad