Connect with us

Administratie

A fost semnat Contractul de Lucrări pentru „Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea”

Published

on

novaapaserv

COMUNICAT In data de 2 septembrie  2014 a fost semnat Contractul de Lucrări  pentru: „Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea”, din cadrul Proiectului Major: “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”- Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu şi a cărui implementare este coordonată, în prezent, de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011.

Bugetul total alocat pentru realizarea Proiectului Major este de 126.769.364 Euro, din  care, conform schemei de finanţare, 80.826.493 Euro reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Având un caracter complex, Proiectul Major cuprinde toate domeniile din cadrul activităţii de alimentare cu apa, propunându-şi, în ansamblul său, extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apa, retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea (acolo unde este necesar) de staţii de epurare a apelor uzate şi urmărind extinderea ariei de deservire a  Societăţii Comerciale “NOVA APASERV” SA.

Contractul de Lucrări a fost încheiat între SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma contractoare câştigătoare (Antreprenorul), în calitate de Prestator, iar valoarea acestuia este de 12.373.771,49  Ron fara TVA, lucrările de execuţie fiind programate să demareze la începutul anului 2015.

Proiectul asigură continuitatea acţiunilor de retehnologizare a sistemului de tratare a apei potabile, iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare prin Programul ISPA, prin promovarea unor tehnologii nepoluante având drept scop obţinerea unor servicii de alimentare de apă de o calitate îmbunătăţită şi în acelaşi timp, aplicarea unor norme de protejare a mediului la nivelul exigenţelor impuse de Uniunea Europeana.

Staţiile reabilitate vor asigura debitul necesar cerinţelor de alimentare cu apă potabilă ale municipiilor Botosani şi Dorohoi şi ale localităţilor aflate în ariile de deservire ale acestora, iar calitatea apei potabile furnizate în reţea va corespunde în totalitate normativelor naţionale şi europene.

Alături de celelalte componente fundamentale ale Proiectului Major şi anume:

Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti

Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi;

Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona;

Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul  Proiectului,

aceasta componenta va asigura îndeplinirea obiectivelor specifice POS Mediu, constând în îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin furnizarea  serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

Finalizarea reuşită a Contractului de Lucrări va contribui la respectarea legislaţiei europene în vigoare privind protectia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România şi a prevederilor Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, urmărindu-se conformarea cu cerinţele acquis-ului de mediu.

nova apa comunicat18sept

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

© 2020 Botosani Online. Toate drepturile rezervate. ( VILHEM )