Connect with us

Administratie

A fost semnat Contractul de Furnizare pentru Achiziţie de echipamente şi software pentru Sistemul informaţional Geografic (GIS)

Published

on

novaapaserv

COMUNICAT In data de 4 iunie 2014 a fost semnat Contractul de Furnizare pentru: Achiziţie de echipamente şi software pentru Sistemul informaţional Geografic (GIS), din cadrul Proiectului Major: “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”- Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu şi a cărui implementare este coordonată, în prezent, de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011.

Bugetul total alocat pentru realizarea Proiectului. Major este de 126.769.364 Euro, din  care, conform schemei de finanţare, 80.826.493 Euro reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Contractul de Furnizare a fost încheiat între SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de autoritate contractantă şi firma contractoare câştigătoare (Furnizorul), în calitate de prestator, iar valoarea acestuia este de 564.788,14 Ron fara TVA.

Prin componenta de furnizare se vor achiziţiona echipamentele corespunzătoare care să asigure suportul tehnic pentru o mai bună monitorizare a functionălitaţii sistemului de alimentare cu apă în ansamblul său.

Alături de celelalte componente aflate în derulare şi anume:

Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea;

Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti;

Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona;

Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Flămânzi;

Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;

Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul  Proiectului,

componenta de furnizare va contribui semnificativ, prin utilizarea unor echipamente corespunzătoare înaltelor cerinţe impuse de evoluţia tehnologică, la finalizarea reuşită a Proiectului Major şi va conduce implicit la îndeplinirea în totalitate a cerinţelor normativelor naţionale şi europene constând în asigurarea unor servicii de alimentare apă de o calitate îmbunătăţită, garantându-se totodată  protejarea mediului şi realizarea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

novapa comunicat 14 iulie

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad